» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BANSKEJ BYSTRICI

INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BANSKEJ BYSTRICI

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR organizuje informačný seminár k výzve s názvom Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, ktorý sa uskutoční 15.06.2018 v Banskej Bystrici.
Uvedená výzva pre základné školy zatiaľ nebola vyhlásená, jej vyhlásenie a zverejnenie všetkých informácií s ňou súvisiacich sa plánuje v priebehu budúceho týždňa, o čom budeme ihneď informovať prostredníctvom nášho webového sídla.
 
Na seminár je ale možné prihlasovať sa na prostredníctvom on-line formulára do 10.06.2018 na tomto mieste alebo prostredníctvom odkazu uvedeného v pozvánke.
 
Rovnaké semináre sa budú v 24. kalendárnom týždni konať aj v Žiline a Prešove.