Rezortná koordinačná skupina

Rezortná koordinačná skupina bola zriadená pre potreby koordinácie rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie. Predstavuje dôležitú súčasť mechanizmu tvorby stanovísk SR k legislatívnym návrhom Rady Európskej únie a Európskej komisie.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku