Navigácia

Policy Learning Fórum ku globálnemu vzdelávaniu na Slovensku 2022

21. marca 2022 sa konalo Policy Learning Fórum ku globálnemu vzdelávaniu na Slovensku 2022. Na Fóre boli prezentované príklady implementácie politík globálneho vzdelávania z Írska a Českej republiky, ako aj príklady dobrej praxe z rôznych oblastí globálneho vzdelávania aj subjektami, ktorých projekty boli podporené cez výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu globálneho vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese.

Prioritnými témami bolo zvyšovanie povedomia o globálnom kontexte vo vzdelávaní, podpora globálneho vzdelávania na Slovensku prostredníctvom modelových hodín, vzdelávacích materiálov, metodických príručiek a iných aktivít, podpora prinášania prvkov dobrej praxe zo zahraničia do výučby, implementácia inovatívnych prvkov vo vzdelávaní a formovanie vzťahu žiakov k témam globálneho vzdelávania.

Podujatie sa konalo v spolupráci s partnermi procesu tvorby Stratégie globálneho vzdelávania - s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré je spolu s rezortom školstva nositeľom tejto významnej agendy, a Európskou sieťou pre globálne vzdelávanie (GENE), ktorej je ministerstvo školstva členom.

Prezentácie z podujatia je možné nájsť nižšie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky