Oznamy a správy

CVTI SR spustilo inovovaný portál vedanadosah.sk

„Webové prostredie je dynamické a mení sa. Náš web vznikol v roku 2015 a 5 rokov v živote webu je práve správny čas na zmenu. Mesačne našu stránku navštívi v priemere 48-tisíc užívateľov a my im ch…

Rezort školstva zverejnil výzvy na návrh členov a náhradníkov komisie vo veci dopingu

Subjekty na Slovensku, vrátane športových organizácií, môžu predkladať v termíne od 29. 01. 2021  do  05. 02. 2021 návrhy na členov a náhradníkov komisie vo veci dopingu, ktorí musia spĺňať požadov…

Rezort školstva zverejnil informácie pre stredné školy

V súlade s § 29 ods. 5 a 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a š…

Súťaž Skill Slovakia bude online

Svoje zručnosti a vedomosti podľa vzdelávacích štandardov štúdia v učebnom odbore kaderník a študijnom odbore kaderník, vizážista si v súťažnom online prenose preveria žiaci druhých, tretích a štvr…

Polročné hodnotenie dostane v tomto školskom roku takmer 700-tisíc žiakov základných a stredných škôl

Hlavným dôvodom je, že žiaci druhého stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl sa už niekoľko mesiacov vzdelávajú dištančne. V prípade niektorých predmetov preto učiteľom môžu chýbať dostatočné…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku