Archív organizácií ministerstva

Slovenskí vedci a výskumníci získali z programu Horizont 2020 viac ako 100 miliónov eur

Slovenskí vedci a výskumníci získali z programu Horizont 2020 viac ako 100 miliónov eur

     Takmer 103 miliónov eur získali zatiaľ vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska z hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020. Celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 201…

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

IUVENTA ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou aj v súčasnosti množstvo vzdelávacích aktivít

     IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa v období pandémie COVID-19 prispôsobuje potrebám svojej cieľovej skupiny a v najbližšom období ponúka mladým ľuďom, žiakom a pracovníkom s mládežou možn…

Múzeum špeciálneho školstva si pripomína 30 rokov existencie

Múzeum špeciálneho školstva si pripomína 30 rokov existencie

     Z historicko-dokumentačného strediska interaktívne múzeum. Takýto posun sa udial počas 30 rokov existencie Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktoré patrí pod Centrum vedecko-technických info…

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

CVTI SR spustilo pilotný projekt virtuálnych študovní

     Viac ako 360-tisíc strán študijných a vedecko-výskumných titulov je už v súčasnosti dostupných cez takzvané virtuálne študovne. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich pripravi…

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii výrobou ochranných štítov a vývojom „lifeBoxu“

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii výrobou ochranných štítov a vývojom „lifeBoxu“

     CVTI SR sa aj praktickou formou zapája do pomoci v súčasnej situácii pandémie. Jeho kreatívna dielňa Fablab pomáha pri výrobe ochranných pomôcok. Distribuovať sa môžu aj vďaka školám zapojeným…

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

Ako zlepšiť život mladých ľudí na vidieku – hľadáme celoeurópske riešenie

     Vyľudňujúce sa vidiecke oblasti, starnúca populácia, relatívne slabá ekonomika, príťažlivosť zahraničných krajín v EÚ (kvôli lepšej kvalite života), nedostatočná infraštruktúra, sociálne vylúč…

CVTI SR aj napriek obmedzeniam poskytuje verejnosti širokú ponuku služieb

CVTI SR aj napriek obmedzeniam poskytuje verejnosti širokú ponuku služieb

     Bonusové e-zdroje, konzultácie e-mailom aj telefonicky či dostupný archív náučných videí a vzdelávacích materiálov. To všetko aj v súčasnosti ponúka Centrum vedecko-technických informácií SR (…

Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo online

Celoštátne kolo Olympiády v informatike sa konalo online

     Minulý týždeň sa online formou uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády v informatike. Spomedzi 29 súťažiacich kategórie A uspeli najlepšie žiaci Gymnázia na Grösslingovej ul. v Bratislave.    …

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

Krajské kolo Geografickej olympiády sa uskutočnilo dištančnou formou

     Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na súčasnú situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňuje realizáciu klasických súťažných kôl predmetových olympiád a postupových súťa…

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na cestovné granty z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na cestovné granty z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska

     Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila dňa 3. marca 2020 výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), ktorá je financovaná z Fondu pre bilaterálne vzťahy Gra…

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku