Archív organizácií ministerstva

Ponuku overiť si vedomosti a zručnosti v e-testovaní využilo viac než 20 500 žiakov základných a stredných škôl

Počas elektronických testovaní ZIMA 2021 sa otestovalo vyše 20 500 žiakov základných a stredných škôl. V systéme e-Test žiaci vyplnili spolu viac ako 26 000 e-testov. Medzi najaktívnejšie patrili š…

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredn…

Špičkový výskum a inovácie majú silnú európsku podporu

Rámcový európsky program pre podporu výskumu a inovácií Horizont Európa (HEU) reprezentujú na Slovensku Národné kontaktné body so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Naj…

Vakcíny kontra vírusy – Víťaz berie všetko

Vírusy patria k najrafinovanejším patogénom. Dokážu víťaziť nad ľudským imunitným systémom, pokiaľ naše telo nie je dostatočne pripravené na ich príchod. Vakcíny školia imunitný systém tak, aby sa …

Záverečnými stretnutiami NÚCEM ukončil inšpiratívnu spoluprácu s partnermi z Nemecka a Estónska

Online workshopu sa spolu s odborníkmi na tvorbu testov z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) a expertmi zo slovenských univerzít zúčastnili aj medzinárodní partneri z…

Oceňovanie úspešných športovcov NŠC a ich trénerov za výsledky v roku 2020

Ani tento rok NŠC od aktu oceňovania neupustilo, aj keď v dobe šírenia vírusu COVID-19 bolo a je pre športovcov neľahké nielen súťažiť a robiť kvalitné výsledky, ale i trénovať. Napriek zložitej si…

Zrušené maturity - ako to vnímajú mladí ľudia?

Toto obdobie je náročné pre všetkých – pre rodičov, pre deti, pre učiteľov, ale aj pre starších žiakov a študentov. Tým aktuálne zrušili maturity. Aj o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Dozvie…

V celoštátnom kole súťaže v spracovaní informácií na počítači žiaci súperili v troch kategóriách

Stredoškoláci z celého Slovenska postúpili z krajských kôl na 55. ročník celoštátnej súťaže, ktorá sa uskutočnila vo virtuálnom priestore 23. - 25. marca 2021 pod gestorstvom Strednej odbornej škol…

BLUESS - Plán rozvoja základných zručností na Slovensku

Cieľom záverečnej konferencie bolo predstaviť tému ako takú a prezentovať dosiahnuté výsledky projektovej spolupráce. Pozitívom projektu je, že v rámci spolupráce sa v ňom prepojilo viacero inštitú…

Vedec roka SR - predlženie termínu na prijímanie nominácií

Prijímanie návrhov na ocenenia pre podujatie sme predĺžili do 15. 4. 2021. Za rok 2020 a predchádzajúce obdobie budú udelené ocenenia v piatich kategóriách: Vedec roka SR Mladý vedecký praco…

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku