Aktuality v oblasti medzinárodnej spolupráce

V Bruseli rokovala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

V Bruseli rokovala Rada pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport

      V dňoch 22. - 23. mája 2017 sa v Bruseli pod vedením maltského predsedníctva v Rade EÚ uskutočnilo zasadnutie Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport.      V rámci Rady bolo v obl…

V rámci výmenného programu spoznávajú naši stredoškoláci Izrael

V rámci výmenného programu spoznávajú naši stredoškoláci Izrael

     Stretnúť sa a porozprávať sa so slovenskými študentmi o ich skúsenostiach získaných počas pobytu na izraelskej strednej škole v Kiriat Chaim (časť mesta Haifa) bolo cieľom dnešnej návštevy …

Na UK v Bratislave zavítala delegácia z univerzity v Ománe

Na UK v Bratislave zavítala delegácia z univerzity v Ománe

      Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa dnes uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave a omán…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o podpore Slovákov v zahraničí

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová diskutovala o podpore Slovákov v zahraničí

     Dňa 12. mája 2017 sa štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zúčastnila 5. zasadnutia Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijú…

Na Malte sa konalo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

Na Malte sa konalo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum

     Dňa 3. mája 2017 sa vo Vallette na Malte uskutočnilo neformálne stretnutie ministrov členských štátov EU zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval minister školstv…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová prijala predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu

     Predsedu bieloruského štátneho výboru pre vedu a technológiu Alexandra Šumilina prijala v piatok 28. apríla 2017 štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nach…

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

Podpora pre projekty vzájomnej spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan)

     Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slo…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s fínskou delegáciou

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová rokovala s fínskou delegáciou

     V stredu 26. apríla 2017 prijala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR členov fínskej podnikateľskej misie vedenej poslancami Parlamen…

Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

Zástupcovia ministerstva navštívili Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne

      Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v ruskom Dubne navštívili včera minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Mar…

V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

V Moskve sa hovorilo o slovenských študentoch na ruských vysokých školách

     V hlavnom meste Ruska sa dnes konalo zasadnutie pracovnej skupiny pre spoluprácu v oblasti školstva a vedy Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Ruskou f…

« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku