» Aktuality » Ministerská konferencia Stredoeurópskej iniciatívy pre vedu a technológie v Minsku za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Ministerská konferencia Stredoeurópskej iniciatívy pre vedu a technológie v Minsku za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

30.10.2017
Ministerská konferencia Stredoeurópskej iniciatívy pre vedu a technológie v Minsku za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
     V dňoch 25. - 27. októbra 2017 uskutočnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová pracovnú cestu do Minska v Bielorusku, ktoré aktuálne predsedá Stredoeurópskej iniciatíve (SEI).
      Na Ministerskej konferencii pre vedu a technológie pod názvom: „Biotechnológia pre zdravý a aktívny život v regióne SEI“ sa zúčastnilo 12 členských štátov, ktorých cieľom bolo rozšírenie vedeckej a inovačnej spolupráce medzi členskými štátmi na perspektívne vedecké projekty v biotechnológiách. 
     Štátna tajomníčka viedla slovenskú delegáciu zloženú z odborníkov z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied, Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a oddelenia molekulárnej medicíny Biomedicínskeho centra Martine.
     Oľga Nachtmannová v svojom vystúpení na konferencii prezentovala súčasný stav biomedicíny a biotechnológie v Slovenskej republike a informovala predstaviteľov ministerstiev členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy o projekte diagnostiky a liečby onkologických chorôb.
     Súčasťou pracovnej cesty bolo aj bilaterálne rokovanie s ministrom školstva Bieloruska a predsedom Výboru pre vedu a technológie. Bieloruská strana ponúkla spoluprácu v oblasti laserovej fyziky a optických prístrojov a štátna tajomníčka vyjadrila podporu spolupráci v biomedicíne.​