Slovensko - taiwanská komisia rokovala o projektoch na roky 2018 a 2019

07.11.2017
     V priestoroch sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa dnes uskutočnilo zasadnutie zmiešanej Slovensko – taiwanskej komisie.
     Slovenskú stranu viedol generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Marek Hajduk a Taiwan zastupoval riaditeľ sekcie vedy a techniky z Taipeiskej ekonomickej a kultúrnej kancelárie v Prahe Sam Sy-Sang Liaw.
     Zmiešaná komisia zasadala za účelom nájdenia konsenzu v otázke financovania projektov bilaterálnej spolupráce na obdobie rokov 2018 a 2019. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená od 2. mája 2017 do 3. júla 2017 na základe dohody, ktorá bola podpísaná dňa 1. apríla 2015.
     Financovanie projektov je naplánované od januára 2019 a vybrané projekty budú zverejnené na stránke Agentúry na podporu vedy a výskumu - www.apvv.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku