» Aktuality » O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

24.11.2017
O politike EÚ v oblasti energetiky a energetického výskumu  sa bude opäť hovoriť na Slovensku pod záštitou MŠVVaŠ SR

     Aká je úloha inovatívnych nízkouhlíkových technológií pri zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ? Aký sme dosiahli pokrok vo vývoji nových technológií a inteligentných energetických systémov? Dokážeme využívať energiu efektívne a sme pripravení na narastajúci podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie v členských štátoch EÚ? To sú témy, o ktorých budú v Bratislave diskutovať lídri európskej i slovenskej politiky, ako aj zástupcovia podnikateľskej sféry z oblasti energetiky, ako aj vedy a výskumu na medzinárodnom podujatí SET Plan – The 10th Year Anniversary Central European Energy Conference (CEEC) 2017 (29. november – 1. december 2017).
    
Na základe veľmi dobrej skúsenosti a ohlasov na minuloročnú SET Plan – CEEC konferenciu 2016, ktorú organizovala SR pod záštitou MŠVVaŠ SR v rámci svojho predsedníctva v Rade EÚ, bola aj tohto roku oslovená naša krajina a rezort školstva, aby opäť zorganizovala toto podujatie v rámci aktuálneho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré prevzalo spolu záštitu nad konferenciou. Organizáciou konferencie, ktorá sa bude konať v priestoroch hotela Grand Hotel River Park v Bratislave, poverilo MŠVVaŠ SR Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a za pomoci Európskej komisie.
     Svoje vystúpenia na konferencii potvrdili Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a komisár pre Energetickú úniu, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, minister hospodárstva SR Peter Žiga či David Turk, výkonný riaditeľ  Medzinárodnej energetickej agentúry OECD, ako aj mnohé významné osobnosti slovenského, regionálneho a svetového biznisu a vedy v oblasti energetiky. 
     Konferencia má zhodnotiť pokrok v energetickej tranzícii dosiahnutý v poslednom desaťročí a kľúčovú úlohu, ktorú zohráva SET Plan EÚ (Plán Strategických Energetických Technológií) ako technologický pilier energetickej politiky EÚ a hlavný nástroj podpory rozhodovania pre európsku energetickú politiku. Zameriava sa na pokrok v budovaní Energetickej únie s osobitným dôrazom na jej úlohu pri výskume a inováciách.

     Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho programe sú dostupné na stránke https://setplan2017.sk/.

Miesto a čas: Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábr. 7528/6, Bratislava, 29. 11 - 1. 12. 2017