» Aktuality » V Bielorusku sa uskutočnil summit Stredoeurópskej iniciatívy

V Bielorusku sa uskutočnil summit Stredoeurópskej iniciatívy

15.12.2017
V Bielorusku sa uskutočnil summit Stredoeurópskej iniciatívy
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v dňoch 11. - 13. decembra 2017 konal v bieloruskom Minsku Výročný summit Stredoeurópskej iniciatívy (SEI). Štátna tajomníčka sa podujatia zúčastnila ako zástupkyňa Slovenskej republiky z poverenia predsedu vlády SR Roberta Fica.
     Stredoeurópska iniciatíva patrí medzi najstaršie regionálne iniciatívy, ktoré spájajú osemnásť krajín podporujúcich kohéziu v rámci Európy. V roku 2018 prevezme od Bieloruska predsedníctvo Chorvátsko a na rok 2019 ohlásilo záujem o predsedníctvo v skupine Taliansko.
     Medzi hlavné priority bieloruského predsedníctva SEI patrila podpora prepojiteľnosti v širšom európskom kontexte s dôrazom na rozvoj hospodárskej spolupráce.
     Hlavnými témami vystúpení jednotlivých krajín boli otázky európskeho integračného procesu, migračná kríza, bezpečnosť a regionálna spolupráca. Všetky delegácie sa v rámci rozpravy zhodli na význame regionálnej spolupráce, ako vhodnom nástroji európskej integrácie a udržateľnej hospodárskej spolupráce.
     Oľga Nachtmannová vystúpila v rámci plenárneho zasadnutia summitu a zdôraznila témy, ako rozširovanie, integrácia, ochrana hraníc a migrácia. V otázkach migrácie, základným kameňom boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu a pašerákom je náležitá ochrana európskych hraníc.
     Štátna tajomníčka informovala prítomných, že v týchto otázkach Slovensko významne prispelo finančnými príspevkami, odborníkmi a za rezort školstva ponúka v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR štipendiá, aktuálne sýrskym študentom v rámci podpory ľudí v konfliktom postihnutých oblastiach.
     Pri potrebe zintenzívnenia hospodárskej spolupráce vyzdvihla najmä potrebu podpory kooperácie v otázkach hospodárskeho rozvoja krajín, k čomu majú slúžiť veda a inovácie, keďže tieto sú z pohľadu Oľgy Nachtmannovej jedny z kľúčových pre rozvoj ekonomík krajín v meniacom sa svete.
     „Za Slovensko chceme potvrdiť dôležitosť prehĺbenia spolupráce v oblasti výskumu, inovácií a nových technológií vo všetkých členských krajinách SEI", uviedla štátna tajomníčka.