Aktuality

 • 12. 07. 2019 - OZNAM k výzve " Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 – 1. hodnotiace kolo"
 • Ministerstvo školstva pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve Vysoká škola pre prax
 • USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy ,,V základnej škole úspešnejší II.“ po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1
 • Oznam o uzavretí výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF a o vyhlásení novej výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostried
 • Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom „V základnej škole úspešnejší“
 • Oznam o uzatvorení výzvy s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA
 • Informačný seminár k výzve ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V ŽILINE
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V PREŠOVE
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BANSKEJ BYSTRICI
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE ČITATEĽSKÁ, MATEMATICKÁ A PRÍRODOVEDNÁ GRAMOTNOSŤ V ZŠ V BRATISLAVE
 • 18. 05. 2018 - USMERNENIE č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • Výzva ESIF IDEA HACK - predkladanie námetov na zlepšenie systému implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov
 • 11. 04. 2018 - Zverejnenie opatrení na posilnenie transparentnosti - prioritná os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje
 • 02. 03. 2018 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 26. 01. 2018 - Stav finančnej alokácie výzvy "V základnej škole úspešnejší" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 4
 • Dotazníkový prieskum pre zhodnotenie administratívnej záťaže
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV - DRUHÉ KOLO
 • Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov
 • INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE ÚSPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV
 • Bibliotéka/ Pedagogika 2017
 • Hraničné termíny pre vysporiadanie finančných vzťahov a predkladanie žiadostí o platbu v roku 2017
 • 03. 11. 2017 - ĎALŠIE KOLO PRE PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ O NFP A INFOSEMINÁRE k výzve „V základnej škole úspešnejší“
 • 03. 11. 2017 - USMERNENIE č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01
 • Výročná konferencia OP Ľudské zdroje počas 60.výročia ESF
 • 19. 10. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"
 • 19. 10. 2017 - INFORMÁCIA O PLÁNOVANOM UZAVRETÍ VÝZVY NedisKVALIFIKUJ SA!
 • 18. 10. 2017 - USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01
 • « 1 2 3 4 »
  HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku