» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov

Usmernenie platobnej jednotky k odvodom výnosov

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s usmernením vydaným platobnou jednotkou MŠVVaŠ SR.

Predmetný dokument nájdete TU.