Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Informačné semináre pre úspešných žiadateľov vo výzve "V základnej škole úspešnejší"

15.11.2017 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných ži…

Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied

13.11.2017 -      Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky …

Ďalšie kolo výzvy „V základnej škole úspešnejší“ - žiadosti i informačné semináre

06.11.2017 -      V poradí už 4. hodnotiace kolo k výzve V základnej škole úspešnejší otvára Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie Operač…

Sekciu štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR posilní Rastislav Igliar

26.10.2017 -      Sekcia štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bola v týchto dňoch personálne posilnená o experta Mgr. Rastislava Igliara.      Rastislav Igliar je absolve…

Národný monitorovací výbor eurofondov rokoval v Piešťanoch

04.10.2017 -      Za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, predstaviteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a ďalších orgánov štátnej správy…

Ministerka školstva Martina Lubyová zrušila výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

19.09.2017 -      Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK (DSV), ku ktorej sa vo svojom li…

Výzva „V základnej škole úspešnejší" je stále otvorená – nové termíny infoseminárov

24.08.2017 -        MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje v súvislosti s termínom uzávierky 3. hodnotiaceho kola k výzve V základnej škole úsp…

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované

15.08.2017 -      Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodl…

Do výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier sa zapojilo takmer 270 projektov

05.08.2017 -      Vo výzve na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier posudzovali odborní hodnotitelia 268 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vo výzve, v ktorej oprávnenými žiadateľmi boli v…

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie

02.08.2017 -      Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR opätovne reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zaznievajú zo strany niektorých opozičných politikov, ktorí tému eurofondov zn…
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku