Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Vyzvanie pre národný projekt Škola otvorená všetkým

05.10.2016 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt „Škola otvorená všetkým“.      Projekt bude realizovať Metodi…

Viac ako 400 miliónov eur na nové výzvy operačného programu Výskum a inovácie

01.06.2016 -      Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásila dňa 31. mája 2016 dve otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný fi…

Výskumnú agentúru čakajú veľké výzvy

13.05.2016 -      Generálny riaditeľ Výskumnej agentúry (VA) Rastislav Beliansky prijal včera ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana v rámci jeho avizovaných návštev priamo riadených org…

Verejná konzultácia v kontexte hodnotenia ex post ESF

13.04.2016 - Riadiaci orgán pre OP Vzdelávanie informuje, že Európska komisia spustila verejnú konzultáciu v kontexte hodnotenia ex post Európskeho sociálneho fondu počas programového obdobia 2007-2013. Táto…

Na podporu výskumu v podnikoch pôjde 200 mil. eur

08.02.2016 -      Stimulácia výskumného potenciálu v podnikoch, orientácia na potreby praxe, zintenzívnenie spolupráce medzi podnikateľským a akademickým sektorom a transfer nových poznatkov z výskumu do pra…

Mediálna kampaň See&Go pre OP výskum a vývoj

25.01.2016 - Mediálnu kampaň See&Go pre operačný program Výskum a vývoj ste mali možnosť vidieť počas uplynulých mesiacov (september – december 2015) na obrazovkách umiestnených v MHD šiestich krajských mies…

Rada Výskumnej agentúry rokovala koncom roka dvakrát

20.01.2016 -      Rada Výskumnej agentúry (VA) sa v závere roka 2015 dvakrát zaoberala dôležitými dokumentami operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI). Výskumná agentúra je v programovom období 2014 – 2…

Štátny tajomník Vladimír Kováčik otvoril v Nitre výskumné centrum AgroBioTech

16.10.2015 -      V Nitre včera otvorili výskumné centrum pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) za 26,3 milióna eur. Slávnostnej akcie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy,…

Na pôde STU otvorili Centrum pre nanodiagnostiku s unikátnymi prístrojmi

12.10.2015 -      Centrum pre nanodiagnostiku materiálov s unikátnymi prístrojmi otvorila dnes vo svojich priestoroch Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave za účasti ministra školstva, vedy, výsk…

Prvá výzva v rámci nadnárodnej spolupráce programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020

29.09.2015 -      Prvá výzva na predkladanie projektov programu Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 bola vyhlásená 23. 9. 2015 s uzávierkou prvého kola 3. 11. 2015. Viac informácií vrátane často k…
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku