Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

V Košiciach vznikne výskumné centrum SAV pre progresívne materiály

22.08.2013 -      Za viac ako 22 miliónov eur vznikne v Košiciach výskumné centrum Slovenskej akadémie vied PROMATECH zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií. Zmluvu o poskytnutí nenávratné…

ÚIPŠ organizuje v regiónoch stretnutia s pedagógmi k digitálnemu vzdelávaniu

21.08.2013 -      V Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach sa koncom augusta budú konať koordinačné stretnutia s učiteľmi v súvislosti s Národným projektom „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre vše…

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

21.08.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 21. 08. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram vý…

Rezort školstva podporí vznik vedeckého parku pri SAV

19.08.2013 -      Pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave vzniká vedecký park za takmer 40 mil. eur. Jeho cieľom je podpora aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti biomedicíny. Zmluvu o poskytnutí nenávrat…

Učitelia si cez projekt finančne prilepšujú

18.07.2013 -      Počet učiteľov zapojených do národného projektu Ústavu informácií a prognóz školstva neustále rastie. Prví z nich, ktorí sa zapojili do projektu, už teraz dostávajú na svoje účty peniaze za…

Národné projekty v školstve vytvárajú pracovné príležitosti v regiónoch

17.07.2013 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných mesiacoch úspešne spustilo viacero národných projektov. Na rozdiel od obdobia bývalého vedenia rezortu a jeho …

Prepájame vysoké školy s firmami

16.07.2013 -      Prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti je cieľom národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý je …

Rezort školstva doposiaľ podporil 8 vedeckých parkov pri 6 univerzitách

11.07.2013 -      Na realizáciu ôsmich vedeckých parkov, ktoré vzniknú pri vysokých školách na Slovensku, bola doposiaľ schválená celková výška nenávratného finančného príspevku v sume takmer 280 mil. eur. I…

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013

09.07.2013 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že od 09. 07. 2013 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram vý…

Výzva OPVaV-2013/2.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

09.07.2013 - Dňa 09. 07. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku