» Aktuality » Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu je gymnazista Daniel Jahôdka

22.10.2013
Víťazom súťaže na vytvorenie loga národného projektu  je gymnazista Daniel Jahôdka
     Celoslovenská súťaž pre stredoškolákov na vytvorenie originálneho loga národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ má svojho víťaza. Najviac hlasov porotcov získali tri verzie návrhu gymnazistu z Považskej Bystrice. Prvá verzia znázorňuje testovanie so zakomponovaným piktogramom „odfajknutia“ správnej odpovede, v druhej verzii je silueta človeka spojená s piktogramom  a v tretej sú spojené dve siluety človeka.
     Víťaz Daniel Jahôdka si dnes prevzal cenu (iPad) z rúk riaditeľky NÚCEM Romany Kanovskej v sídle NÚCEM v Bratislave za účasti členov poroty a jeho triednej učiteľky Ľubice Kukučkovej. Pamätný list odovzdala Danielovi Jahôdkovi v mene poroty jej predsedníčka akademická maliarka Simona Bubánová. „Teší ma obrovský záujem mladých ľudí o dizajn. Je to celkom prirodzený výsledok toho, ako a čím žijú v dnešnej digitálnej dobe,“ povedala šéfka poroty Simona Bubánová.
     „Cieľom súťaže bolo podporiť mladých talentovaných dizajnérov a získať dlhodobo využiteľné logo nového národného projektu, ktoré bude symbolom elektronického testovania žiakov a tvorby elektronických testových úloh,“ informovala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská. Víťazné logo bude ako identifikátor projektu umiestnené na vstupe do budovy školy, v učebniach, v ktorých bude prebiehať elektronické testovanie, objaví sa aj na letákoch, v tlačových správach a iných publikačných materiáloch národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.
     Garantkou súťažnej poroty bola akademická maliarka Simona Bubánová - spolumajiteľka CD Creative Department s. r. o. a zakladateľka Art Directos Club na Slovensku, dizajnér Julo Nagy - Calder design community, dizajnér Emil Drličiak, výkonná riaditeľka Neulogy, a.s. Petra Lipnická a manažérka publicity národného projektu Mária Grebeňová-Laczová.
     „V tejto súťaži pre stredoškolákov som vybral logotyp Daniela Jahôdku ako víťazný preto, lebo jeho riešenie je najlepšie zvládnuté po profesionálnej stránke. Je to štandardné logo, aké nájdete aj u iných inštitúcií,“ povedal člen poroty dizajnér Julo Nagy. S jeho názorom súhlasí aj dizajnér Emil Drličiak. Členke poroty Petre Lipnickej sa páčilo na návrhu, že bol výtvarne a myšlienkovo čistý a jednoduchý.
     Súťažné podmienky splnili autori celkom 60-tich návrhov na logo projektu. Svoje práce poslali nielen študenti stredných umeleckých škôl a gymnázií, ale aj  stredných odborných škôl či obchodných akadémií. V prvej desiatke sa umiestnili žiaci z nasledovných stredných škôl:  1. Daniel Jahôdka  (Gymnázium, Považská Bystrica), 2. Kamila Valešová (ŠÚV J. Vydru, Bratislava), 3. Sylvia Smatanová (ŠÚV J. Vydru, Bratislava), 4. Nikoleta Šimovičová - 1. práca (OA, Veľký Meder), 5. Anna Hovancová (Stredná umelecká škola, Prešov), 6. Dominika Dvořáková (SŠÚV Pavla Krížku, Kremnica), 7. Tomáš Predný (SOŠ, Stará Turá), 8. Arnold Tóth (Gymnázium P. Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Nové Zámky), 9. Nikoleta Šimovičová - 2. práca (OA, Veľký Meder), 10. Michal Ozaniak (Gymnázium, Kysucké Nové Mesto). S víťazom, gymnazistom Danielom Jahôdkom, budeme v rámci projektu ešte spolupracovať na rôznych variáciách loga, aby bolo použiteľné na čo najviac spôsobov.
 
Mária Grebeňová-Laczová
manažérka publicity