» Aktuality » Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO

Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO

16.10.2013
Rezervačný systém na konzultácie k výzve OPV-2013/2.1/04-SORO
     Pre záujemcov o konzultácie k príprave žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemyslu je v termíne od 17. – 24. októbra 2013 k dispozícii Rezervačný systém. Stretnutia  budú prebiehať od 8.00 do 15.00 h počas dvoch dní v týždni (vždy v utorok a vo štvrtok). Dĺžka jednej konzultácie je 1,5 h. 
     Zamestnanci ASFEU v Bratislave poskytnú potenciálnym žiadateľom informácie týkajúce sa formálnej kontroly žiadosti o NFP a jej príloh, rozpočtu a zamerania aktivít v zmysle výzvy.
     Výzva Podpora ďalšieho vzdelávania v oblasti priemysluje zameraná na tvorbu/inováciu a realizáciu vzdelávacích programov, ktoré prehlbujú  alebo rozširujú  vedomosti, zručnosti a schopnosti zamestnancov  v  národnom hospodárstve. Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. októbra 2013.
Prípadné otázky k  registrácii je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk  alebo  priamo kontaktovať ASFEU.
     Vstup do Rezervačného systému: http://www.asfeu.sk/agentura/rezervacny-system/