Navigácia

Výzvy v roku 2021

PRIORITY/D/EUDM/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2021 - PRIORITY/D/EUDM/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2021 (PRIORITY/D/EUDM/2021)
 

PRIORITY/D/1/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR podporí aj ďalšie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy PRIORITY/D/1/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy Programy pre mládež na roky 2014 - 2021 - PRIORITY/D/1/2021

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe PRIORITY mládežníckej politiky na rok 2021

Záverečný protokol o dodatočnom pridelení dotácie pre rok 2021 – PRIORITY/D/1/2021

SLUŽBY/1/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SLUŽBY/1/D/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie informačno poradenských služieb mladým

Sprievodca pre žiadateľov
 

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/1/D/2021

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/1/D/20212

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – SLUŽBY/1/D/2021

SLUŽBY/2/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy SLUŽBY/2/D/2021.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH - poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - SLUŽBY/2/D/2021

Záverečný protokol o pridelení dotácie v programe SLUŽBY PRE MLADÝCH-2 na rok 2021 (dodatočne)

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – SLUŽBY/2/D/20212

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – SLUŽBY/2/D/2021

 

HLAS/D/2021

Oznámenie o navýšení alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež

Z dôvodu navýšenia alokovaných finančných prostriedkov na programy pre mládež MŠVVaŠ SR dofinancuje žiadosti o dotáciu v rámci výzvy HLAS/D/2021.


Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe HLAS MLADÝCH

Sprievodca pre žiadateľov

Záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 - HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - HLAS/D/2021

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - HLAS/D/2021 (dodatočne)

Aktualizovaný záverečný protokol o výške rozpočtového stropu pre rok 2021 – HLAS/D/2021

Záverečný protokol o navýšení dotácie pre rok 2021 – HLAS/D/2021

PODPORA/D/2021

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy PROGRAMY PRE MLÁDEŽ na roky 2014-2021 v programe PODPORA MLÁDEŽNÍCKYCH ORGANIZÁCIÍ

Aktualizácia záverečného protokolu o maximálnej výške dotácie na rok 2021 registrovaným organizáciám v programe PODPORA mládežníckych organizácií

Záverečný protokol o hodnotení žiadostí o dotáciu na rok 2021 - PODPORA/D/2021

Skočiť na začiatok stránky