Navigácia

Výzvy v roku 2016

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR KOMUNITA mladých, v oblasti práce s mládežou
Program KOMUNITA/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program KOMUNITA mladých
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - KOMUNITA mladých
Sprievodca pre žiadateľov - KOMUNITA mladých

Program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií - Zoznam registrovaných OZ - žiadateľov o dotáciu v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v roku 2016
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2016)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Parížska deklarácia (Deklarácia o podpore občianstva  a spoločných hodnotách slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania)

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2016:
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2016 v rámci Programov pre mládež 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým

Skočiť na začiatok stránky