Navigácia

Výzvy v roku 2014

2. výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PRIORITY mládežníckej politiky, v oblasti práce s mládežou
Program PRIORITY/D/2/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 2. výzva

Program PRIORITY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - PRIORITY mládežníckej politiky
Sprievodca pre žiadateľov - PRIORITY mládežníckej politiky
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program PRIORITY mládežníckej politiky - 1. výzva

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR SLUŽBY mladým, v oblasti práce s mládežou
Program SLUŽBY/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - SLUŽBY mladým
Spievodca pre žiadateľov - SLUŽBY mladým
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program SLUŽBY mladým

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR HLAS mladých, v oblasti práce s mládežou
Program HLAS/D/1/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež - HLAS mladých
Sprievodca pre žiadateľov - HLAS mladých
Záverečný protokol o posúdení žiadostí o dotáciu na rok 2014 v rámci Programov pre mládež na roky 2014 - 2020 - Program HLAS mladých

Výzva na program finančnej podpory MŠVVaŠ SR PODPORA mládežníckych organizácií, v oblasti práce s mládežou
Program PODPORA/R/2014:
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež (PODPORA/D/2014)
Výzva na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Sprievodca k Výzve na predkladanie žiadostí o registráciu v rámci Programov pre mládež
Informačný list základného kolektívu

Skočiť na začiatok stránky