Navigácia

Výstupy projektu mapujúceho podmienky na štúdium študentov so špecifickými potrebami

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v záujme systematického zlepšovania podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami iniciovalo v roku 2011 projekt, ktorého cieľom bolo zmapovať súčasné podmienky na vysokých školách v Slovenskej republike, podmienky a nástroje využívané na vytváranie rovnosti príležitostí pri prístupe k vysokoškolskému štúdiu v zahraničí a k návrhu odporúčaní v tejto oblasti. Projekt koordinovala RNDr. Elena Mendelová z Univertzity Komenského v Bratislave, a boli do neho zapojení predstavitelia z viacerých vysokých škôl, ktorí sa tejto problematike dlhodobo profesijonálne venujú. 

Výstupy projektu vyjadrujú názory riešiteľov a nemusia sa zhodovať s názormi a stanoviskami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky