Vyhodnotenie výzvy a doručené žiadosti

Tri vysoké školy doručili v rámci výzvy štyri žiadosti o poskytnutie dotácie, po dve na jednotlivé projekty OECD.

Prehľad žiadateľov a názvov projektov:
Názov žiadateľa Názov projektu
Univerzita Komenského v Bratislave CERI - Vývoj inovatívnych metód hodnotenia schopností žiakov kriticky myslieť
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici ITEL – Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ITEL – Všeobecné učiteľské spôsobilosti a ich vzťah k efektivite učiteľskej práce a prípravy
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre CERI – Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť

Zoznam žiadateľov / projektov, na ktoré bola schválená dotácia
Názov žiadateľa Názov projektu Schválená dotácia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  CERI – Vývoj inovatívnej metódy hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť 18035 eur
Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici ITEL – Výskum pedagogických znalostí študentov učiteľstva a učiteľov v praxi 28750 eur

Zoznam žiadateľov/projektov na ktoré nebola schválená dotácia
Názov žiadateľa Názov projektu
Univerzita Komenského v Bratislave CERI - Vývoj inovatívnych metód hodnotenia schopností žiakov kriticky myslieť
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ITEL – Všeobecné učiteľské spôsobilosti a ich vzťah k efektivite učiteľskej práce a prípravy
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku