Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo a špeciálne výchovné zariadenia

     Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len "poradenské zariadenie"), ktorých súčasťou je
 •     centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Adresár),
 •     centrum špeciálnopedagogického poradenstva (Adresár)
K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:
 •     výchovný poradca
 •     školský psychológ
 •     školský špeciálny pedagóg
 •     liečebný pedagóg
 •     sociálny pedagóg
 •     koordinátor prevencie     
 • Psychologické poradenstvo
 • Špeciálnopedagogické poradenstvo
 • Výchovné poradenstvo
 • Špeciálne výchovné zariadenia
 • Dokumentácia a materiály
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku