Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo a špeciálne výchovné zariadenia

     Základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej len "poradenské zariadenie"), ktorých súčasťou je
  •     centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Adresár),
  •     centrum špeciálnopedagogického poradenstva (Adresár)
K ďalším zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí:
  •     výchovný poradca
  •     školský psychológ
  •     školský špeciálny pedagóg
  •     liečebný pedagóg
  •     sociálny pedagóg
  •     koordinátor prevencie     
Skočiť na začiatok stránky