» Regionálne školstvo » Výchovné, psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo » Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo

     Psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach prostredníctvom činnosti školského psychológa alebo psychológa.
     Psychologická činnosť je zameraná najmä na skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania detí alebo ich skupín psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.
 
formát pdf  Metodicko-informatívny materiál: Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole