Písomné vyzvanie – národný projekt č. OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyhlasuje písomné vyzvanie pre národný projekt „Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II)".

Kód písomného vyzvania: OPVaV/K/RKZ/NP/2012-1
Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Dátum zverejnenia: 19. novembra 2012
Dátum uzávierky: 20. februára 2013

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky