Oznamy a správy

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii výrobou ochranných štítov a vývojom „lifeBoxu“

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii výrobou ochranných štítov a vývojom „lifeBoxu“

     CVTI SR sa aj praktickou formou zapája do pomoci v súčasnej situácii pandémie. Jeho kreatívna dielňa Fablab pomáha pri výrobe ochranných pomôcok. Distribuovať sa môžu aj vďaka školám zapojeným…

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

VÚDPaP radí, ako pracovať s deťmi s problémami v učení

     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) predstavil prostredníctvom webinára koncept, ako pracovať s deťmi, ktoré majú problémy v učení. Ten ponúka základné zásady práce, …

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

Štátny pedagogický ústav povedie Miroslava Hapalová

     Minister školstva Branislav Gröhling predstavil na dnešnej tlačovej konferencii nové vedenie Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) a prvé konkrétne odporúčania školám týkajúce sa hodnotenia a kl…

 Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 20…

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

Usmernenie na hodnotenie žiakov stredných škôl

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením …

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku