OSN

Odbor mládeže v spolupráci s MZVaEZ SR a Asociáciou krajských rád mládeže (AKRAM) obnovili funkciu mládežníckeho delegáta SR v OSN. Poslaním projektu je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie ľudských práv a následné šírenie povedomia o fungovaní OSN a možnostiach účasti, aktívnom občianstve a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou.

Ročný mandát mládežníckeho delegáta získali:

2020/2021 - Nikola Sekerešová, Šimon Babjak
2019/2020 - Petra Pauerová
2018/2019 - Dominik Porvažník

Skočiť na začiatok stránky