Rozhovor s novou mládežníckou delegátkou OSN

  • Dátum: 08.07.2019

V ďalšom ročníku programu Mládežnícky/a delegát/ka OSN bude záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky zastupovať študentka Univerzity Konštantína Filozofa  v Nitre Petra Pauerová, ktorú by sme Vám radi predstavili prostredníctvom krátkeho rozhovoru:

Aké sú Vaše prvé pocity po zvolení za mládežnícku delegátku OSN?

Samozrejme, veľmi som sa potešila, keď som sa dozvedela, že práve ja som bola vybraná na reprezentáciu Slovenska ako mládežnícka delegátka pri OSN z pomedzi všetkých šikovných študentov, ktorí sa prihlásili do tohto projektu. Na druhej strane, na mňa hneď doľahol pocit zodpovednosti, ktorý je s touto pozíciu spätý. Pevne verím, že po intenzívnych prípravách, ktoré ma v najbližších týždňoch čakajú, budem plne pripravená na reprezentáciu veľkého potenciálu, ktorý v sebe slovenská mládež má, na regionálnej, národnej a aj medzinárodnej úrovni.

 

Čo by ste chceli dosiahnuť počas Vášho mandátu? Aké aktivity plánujete?

Počas môjho mandátu chcem dosiahnuť to, aby Ciele udržateľného rozvoja boli nielen známe každému mladému človeku, ale aj to, aby každý vedel odpovedať na otázku „Prečo je dôležité naplniť jednotlivé úlohy, ktoré tieto Ciele majú?“. Medzi aktivity, ktoré plánujem patria interaktívne workshopy so zameraním na jednotlivé Ciele udržateľného rozvoja, ktoré by vznikli v spolupráci s vysokoškolákmi z rôznych škôl. Po vzore môjho predchodcu by som sa chcela naďalej venovať osvetovej činnosti na základných a stredných školách s prednáškami zameranými či už na Ciele udržateľného rozvoja, alebo na odhaľovanie fake news (dezinformácií), ktoré sa týchto cieľov týkajú.

 

Čo sa Vám páči na projekte mládežníckeho delegáta/tky? Myslíte si, že je dôležitý?

Na projekte veľmi oceňujem to, že dáva príležitosť mladým ľudom zapojiť sa do verejného diania a taktiež to, že dáva možnosť, aby bolo do tvorenia rozhodnutí, ktoré sa týkajú nášho každodenného života, zakomponovaný aj hlas mládeže, v čom vidím aj dôležitosť tohto projektu.

 

Plánujete pokračovať v práci predchádzajúceho delegáta Dominika Porvažníka alebo by ste sa chceli uberať iným smerom?

Určite plánujem pokračovať v práci, ktorú začal Dominik, ktorý priniesol do tohto projektu veľké množstvo inovatívnych prvkov. Počas svojho mandátu by som teda chcela nielen nadstaviť na prácu, ktorú už Dominik začal, ale aj väčšmi priblížiť prácu a činnosti mládežníckeho delegáta verejnosti.

 

Aké sú Vaše očakávania od projektu?

Od projektu očakávam hlavne vytvorenie platformy pre mladých ľudí, kde budú mať možnosť vyjadriť svoj názor k svetovému dianiu, ako svetové dianie ovplyvňuje ich každodenný život a taktiež, kde budú mať možnosť vyjadriť svoje návrhy na to, ako spraviť tento svet lepším, férovejším a inkluzívnejším miestom pre život.

 

Chceli by ste niečo odkázať mladým ľuďom, ktorých budete zastupovať?

Len to, aby sa nebáli prevziať iniciatívu v otázkach verejného diania, lebo práve my, mladí ľudia máme tú moc meniť tento svet k lepšiemu.
 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku