Navigácia

Slovensko bude mať dvoch mládežníckych delegátov SR pri OSN

Výberová komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, AKRAM-u - asociácie krajských rád mládeže, IUVENTY a poslednej mládežníckej delegátky SR pri OSN Petry Pauerovej 22. júla 2020 rozhodovala o mládežníckých delegátoch Slovenskej republiky pri OSN. Do výzvy sa zapojilo 32 mladých ľudí, do druhého kola sa na základe bodového hodnotenia prebojovalo 7 najlepších kandidátov a kandidátok. Výberová komisia sa napokon rozhodla, tento rok aj vzhľadom na kvalitne pripravené agendy uchádzačov, rozšíriť mandát na dvoch mladých ľudí. Nasledovné obdobie budú mládežníckymi delegátmi za SR Nikola Sekerešová a Šimon Babjak.

Nikola_SekeresovaNikola Sekerešová tento rok zmaturovala na Obchodnej akadémii v Detve a rozhodla sa pokračovať v štúdiu na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Popri štúdiu už viac ako rok praxuje v účtovnej firme na pozícií asistentky účtovníka. Vďaka programu Erasmus+ mala možnosť navštíviť počas štúdia spolu 8 európskych krajín, či už v rámci mládežníckej výmeny, praxe alebo v rámci rokovaní v Európskom parlamente. Všetky skúsenosti sa Nikola snažila využívať pri organizácii rôznych školských podujatí a účasti na súťažiach. Najvýznamnejšou z nich bola súťaž Veľvyslanectvo mladých, ktorú sa Nikole v roku 2019 podarilo vyhrať a vďaka ktorej mala možnosť zastupovať mladých ľudí na Slovensku. Prostredníctvom prezentácií a prednášok sa Nikola snažila poukázať na potenciál mladých a podporiť ich, aby sa do podobných súťaží a aktivít nebáli zapájať.

Vzhľadom na to, že konkurencia bola naozaj silná a počas čakania na pohovor som mala tú česť sa aspoň na chvíľu porozprávať a zoznámiť s ostatnými kandidátmi, ktorí mali skvelé poznatky a všeobecný prehľad, moja reakcia nemohla byť iná ako veľké prekvapenie, 30 sekundové ticho a následná radosť. Vôbec som nečakala, že by sa mi ako 19-ročnej mohlo niečo takéto podariť a natoľko zaujať. Práve preto sa budem snažiť čo najlepšie túto príležitosť využiť a dať zo seba čo najviac, aby som presvedčila mladých ľudí, že byť aktívny a produktívny sa vyplatí," zhodnotila výsledok výberového konania Nikola Sekerešová.

Nikola by sa vo svojej agende chcela venovať presadzovaniu politík zameraných na rozvoj, ktoré podporujú produktívne činnosti, vytváraniu dôstojných pracovných miest, podnikaniu, tvorivosti, inováciám a posilňovaniu snáh o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva sveta. Dosiahnutie týchto cieľov chcem realizovať prostredníctvom podpory myšlienky sociálneho podnikania. Sociálne podnikanie kombinuje princípy bežného podnikania a riešenie rôznych spoločenských problémov a výziev. Sociálny podnik má byť sebestačný, konkurencieschopný a udržateľný. Prostredníctvom mandátu by som chcela poukázať na sociálnu ekonomiku a jej úlohy pre udržateľný rozvoj regiónu, podporu inklúzie a využívanie miestnych zdrojov. Taktiež zistiť záujem o sociálne podnikanie a motivovať kompetentné orgány k rozvoju sociálnej ekonomiky a prezentovať možnosti a oblasti sociálnych podnikov," ozrejmila mládežnícka delegátka.

Šimon Babjak je študentom na Bilingválnom Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave. Veľmi rád uvažuje o svojej misii a poslaní a o tom, čo je preňho dôležité. Vďaka tomu si uvedomil, že nesie zodpovednosť nielen za svoj vlastný život, ale aj za to, čo zanechá na našom svete. Verí, že okrem uhlíkovej stopy to bude aj pozitívna zmenaSimon_Babjak v podobe lepšie fungujúceho štátu a kvalitného vzdelávania na školách. Aj preto je predsedom Študentskej rady na gymnáziu, kde vďaka angažovaným členom tejto rady a ochotnému vedeniu školy dosiahli už množstvo síce drobných, ale dôležitých zmien. Okrem toho je zakladateľom a koordinátorom Komunity Zastavme Korupciu Bratislava, skupiny aktivistov venujúcich sa odhaľovaniu korupcie na regionálnej úrovni. Je tiež členom O.Z. Free-Food, ktoré bojuje za záchranu potravín po uplynutí DMT a držiteľom bronzového ocenenia Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu (DofE).

Na výsledok výberového konania som sa mentálne pripravoval už niekoľko dní, čiže nejaké extrémne emócie som neprežíval. Možno to bolo aj tým, že bolo jedenásť hodín večer a mal som za sebou 4-dňovú túru vo Veľkej Fatre bez mobilu. Neskôr som však začal prežívať pocit vďačnosti za to, že budem môcť pomáhať mládeži na Slovensku a robiť niečo, čo je v súlade s mojou osobnou misiou. Zároveň som neskutočne šťastný, že som stretol na výberovom konaní toľko skvelých mladých ľudí, ktorí taktiež mali ambíciu pomáhať a reprezentovať Slovensko a veľmi im prajem, aby im ich plány nejakým spôsobom vyšli,” povedal Šimon Babjak.

Šimon si stanovil ako hlavný bod svojej agendy participáciu mládeže v oblasti reformy školských osnov a vytváranie kurikúl na rozvoj charakteru. Asi to znie trošku zložito, ale v zásade ide o dve oblasti, ktoré majú potenciál niekoľkonásobne zvýšiť efektivitu učebného procesu vďaka vytváraniu vnútornej motivácie u žiakov. Hlavný zámer prvej oblasti je dať priestor mladým ľuďom vyjadriť sa a participovať na tom, čo a ako sa učia. Pri vytváraní dnešných osnov bola vynechaná cieľová skupina - žiaci - a preto je samotné učivo pre nich často ťažko uchopiteľné. Druhou časťou mojej agendy je vytvorenie návrhu kurikúl a postupov pre rozvoj charakteru a osobnosti mladých ľudí. Cieľom je im dať priestor na vyučovaní a podporu v hľadaní odpovedí na otázky týkajúcich sa napríklad osobného poslania, životných priorít a hodnôt. Pokiaľ dáme mladým ľuďom príležitosť zamyslieť sa nad tým, kým sú, čo chcú dosiahnuť v živote, teda im dáme možnosť odhaliť ich talenty a skrytý potenciál, tak dokážeme vychovať generáciu skutočných lídrov, ktorým bude záležať na okolí," vysvetlil Babjak.

V nasledovných týždňoch mládežnícki delegáti absolvujú niekoľko koordinačných stretnutí so zástupcami organizácií zaštiťujúcich program a s predchádzajúcimi mládežníckymi delegátmi, ktorí im budú odovzdávať svoje doterajšie poznatky a skúsenosti s pozíciou mládežníckeho delegáta/delegátky SR pri OSN. Delegáti si počas letných mesiacov pripravia detailnú agendu, ktorú by vedeli uskutočniť aj v prípade obmedzení spojených s vírusom COVID-19 a od septembra na nej začnú postupne pracovať. O postupe v jednotlivých témach, ktorým sa rozhodli venovať, budú informovať prostredníctvom oficiálneho účtu mládežníckych delegátov SR pri OSN na Facebooku a Instagrame.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky