„Múdre hranie 2“ - rozvojový projekt pre materské školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) sa rozhodlo z ušetrených finančných prostriedkov podporiť časť materských škôl, ktoré neboli úspešné v projekte „Múdre hranie“ vo februári 2021.  

Zoznam úspešných žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov na podporu zlepšenia vybavenia materských škôl detskými knihami a didaktickými pomôckami v rámci rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ je zverejnený nižšie.

Do rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ boli zaradení všetci neúspešní žiadatelia (ak ich MŠ nebola zrušená). Na základe bodového hodnotenie bolo zo zostávajúcich  žiadostí podporených 1058 žiadateľov v celkovej sume 750 000,-€. Materská škola získava max. 500,-€, ak ju navštevuje menej ako 50 detí a max. 1 000,-€, ak ju navštevuje 50 a viac detí (podľa údajov pri podávaní žiadostí v januári 2021).

V roku 2021 podporilo ministerstvo celkovo 1764 materských škôl v rozvojových projektoch „Múdre hranie“ a „Múdre hranie 2“ v celkovej sume 1 250 000,-€.

Nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek je potrebné realizovať v termíne do 31. 03. 2022. Vzhľadom k tomu, že od podávania projektu uplynulo už niekoľko mesiacov a materská škola si mohla medzitým zaobstarať niektoré plánované pomôcky, knihy či hračky, môže si v rámci kategórie zmeniť nákup oproti plánovanému. Odporúčame sa držať nižšie uvedených zoznamov a oboznámiť sa z neoprávnenými výdavkami uvedenými vo výzve. V prípade otázok sa na nás môžete obrátiť mailom na mudrehranie@minedu.sk.

Materská škola vyhodnotí realizáciu projektu prostredníctvom online formulára zverejneného tejto stránke ministerstva najneskôr do 30. 04. 2022. O nevyužitých finančných prostriedkoch - ich poukázaní budeme informovať na tejto stránke v roku 2022.

Zoznam podporených žiadostí

Elektronický formulár záverečnej správy

FAQ - Najčastejšie otázky

Zoznam kníh pre materské školy (Barátová, Hujdič)

Zoznam odporúčaných pomôcok

Zoznam odporúčanej detskej literatúry pripravený ZVKS v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice

Výzva

Archív

Skočiť na začiatok stránky