Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016

     Logo_SK PRES3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa bude aktívne podieľať na výkone historicky prvého slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Počas šiestich mesiacov budeme viesť zadanutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport (časť vzdelávanie, mládež, šport) a Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum a vesmír), ako aj ich prípravných orgánov. Taktiež budeme na území SR organizovať sériu podujatí, akými budú zasadnutia na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov, pracovné a expertné stretnutia, a tiež odborné konferencie, počas ktorých budeme rozvíjať naše priority.

  • Priority Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
  • Podujatia v oblasti Vzdelávanie
  • Podujatia v oblasti Šport
  • Podujatia v oblasti Mládež
  • Podujatia v oblasti Veda a výskum
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku