» Medzinárodná spolupráca » Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ » Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a SK PRES 2016 » Podujatia v oblasti Šport

Podujatia v oblasti Šport

  • Konferencia „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu", 18. - 19. júl 2016, Bratislava
     
  • Neformálne zasadnutie riaditeľov športu, 19. - 20. júl 2016, Bratislava

V oblasti športu organizujeme dve podujatia, ktoré na seba obsahovo nadväzujú: konferenciu „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a neformálne stretnutie riaditeľov športu.

Zámerom konferencie je vytvoriť diskusnú platformu slúžiacu pre zdielanie nápadov, poznatkov a skúseností ohľadom prioritnej témy predsedníctva, ktorou je „Rozvoj športovej diplomacie a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“. Pozvaní sú zástupcovia z členských štátov EÚ reprezentujúci vládny a mimovládny sektor, ale aj experti mimo EÚ, či úspešní športovci, ako slovenská plavecká ikona Martina Moravcová. Diskusie budú zamerané na to, ako lepšie využiť vzdelávací potenciál športu a aký je dopad športu na osobnostný rozvoj. Cieľom je nadviazanie na tému vzdelávania prostredníctvom športu, rozpracovanú v rámci EÚ už v roku 2004, ktorý bol vyhlásený za Európsky rok vzdelávania prostredníctvom športu.

Neformálne stretnutie riaditeľov športu sa sústredí na prioritnú tému predsedníctva „Rozvoj športovej diplomacie a vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ z perspektívy vládneho sektora. Súčasťou diskusií bude aj prezentácia záverov konferencie „Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu“ a vystúpenia expertov mimo EÚ, ktorí predstavia spôsob, ako môže šport podporiť vzdelávanie k hodnotám a prispieť k rozvoju; pomôcť prekonať jazykové,  sociálne a kultúrne rozdiely; a prispieť k dosiahnutiu cieľov vonkajšej politiky EÚ.

Historické míľniky športovej diplomacie predstaví bývalá úspešná slovenská šermiarka Katarína Ráczová, ktorá v súčasnosti pôsobí ako ambasádorka pre šport, toleranciu a fair play Rady Európy. Tému so zameraním na pozitívne aspekty športu a ako ich predstaviť mladej generácii uvedie Francúz Yvan de Navacelle de Coubertin, potomok baróna Pierra de Coubertin.

Závery konferencie a výsledky neformálneho stretnutia riaditeľov športu budú slúžiť pre rozpracovanie Záverov Rady o športovej diplomacii.

 
  • Otvorenie Európskeho týždňa športu v Košiciach (asociované podujatie pod patronátom SK PRES), 10. september 2016, Košice