Metodické pokyny, usmernenia a príručky

 

Prehľad vydaných metodických pokynov, príručiek a usmernení riadiaceho orgánu pre operačný program Vzdelávanie (MŠVVaŠ SR) i sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ a Ministerstvo zdravotníctva SR) pre realizáciu projektov v rámci OP Vzdelávanie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky