Navigácia
Skočiť na obsah

Dohodovacie konanie - august 2020

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené nové dokumenty týkajúce sa financovania regionálneho školstva.

Do databázy Rozpočet_2020_V7 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2020 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

V rámci dohodovacieho konania boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti. Prehľad pridelených finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v Prílohe č.2.

V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky