» Regionálne školstvo » Financovanie » Normatívne financovanie » Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Informácie ohľadne normatívov pre školy všetkých zriaďovateľov, školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ, normatívnych príspevkov pre školy a školské zariadenia a normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov
1 2 »