Navigácia

Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na obdobie od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024 prideľuje jednotlivým školám finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 9p ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“), smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady AU v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy.

V období od 1. 1. 2024 do 31. 8. 2024 je mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 427 eur.

Od 1. 9. 2024 (školský rok 2024/2025) budú finančné prostriedky na osobné náklady AU prideľované prostredníctvom príspevku na podporné opatrenia v súlade s § 4e zákona č. 597/2003 Z. z.

 

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky