Asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť zriaďovateľovi verejnej školy na základe jeho žiadosti finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (ďalej len „AU“) podľa § 4a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. V súlade s § 6 a § 6a uvedeného zákona môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl finančné prostriedky na osobné náklady AU prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Od 1. júla 2022 je mesačný normatív na osobné náklady AU v sume 1 047 eur.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky