Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Konferencia o ďalšom vzdelávaní dospelých s cieľom ich lepšej uplatniteľnosti na trhu práce

     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje v dňoch 5. – 6. novembra 2013 v hoteli SOREA Regia Bratislava kon…

Podniky môžu podporiť vzdelávanie v oblasti priemyslu

     Mikropodniky, malé podniky, ako aj stredné a veľké podniky z mimobratislavských krajov, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špo…

Poradenské centrá pomáhajú v rôznych kútoch Slovenska

     Národný ústav celoživotného vzdelávania v súčasnosti implementuje projekt zameraný na rozvoj ďalšieho vzdelávania. V rámci tohto projektu vzniklo 25 poradenských centier pre dospelých, ktor…

Dnes bola podpísaná deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal dnes národnú Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Slávnostný akt sa uskutočnil v r…

Vyjadrenie námestníka ministra školstva ČR J. Nantla k Národnej sústave kvalifikácií

     Na tiskové konferenci konané v Bratislavě ve čtvrtek 25. 4. 2013 při příležitosti mezinárodní konference o odborném vzdělávání jsem byl dotazován na dřívější nabídku spolupráce České republ…

Okrúhly stôl k Správe o stave školstva

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky dnes zorganizovali okrúhly stôl k Správe o stave školstva.      Od dnešného po…

Minister Dušan Čaplovič sa zúčastnil na veľtrhu práce v Nitre

     Prepojenie vzdelávania s praxou a podpora odborného vzdelávania boli hlavné témy, o ktorých rokoval minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič s eurokomisárom pre zamestnan…

V Európe sa pripravuje nový vzdelávací program Erasmus pre všetkých/YES EUROPE

     Program Erasmus pre všetkých/YES Europe by mal podporiť oblasť formálneho aj neformálneho vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže a športu, ako aj mobilitu všetkých vekových …

Medzinárodná konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita

     Vo štvrtok 8. novembra 2012 sa v bratislavskej INCHEBE uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná iniciatíve Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Podujatie…

Minister Dušan Čaplovič pozdravil zahraničných Slovákov

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v utorok 30. októbra 2012 začala v Bratislave Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2…

« 1 2 3 4 5 6 7
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku