» Aktuality » Okrúhly stôl k Správe o stave školstva

Okrúhly stôl k Správe o stave školstva

29.04.2013
Okrúhly stôl k Správe o stave školstva
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spolu s Úradom vlády Slovenskej republiky dnes zorganizovali okrúhly stôl k Správe o stave školstva.
     Od dnešného podujatia, ale aj od iných takto zameraných akcií očakávame vecnú diskusiu k Správe o stave školstva, nakoľko tento dokument nielenže reaguje na 20-ročný stav v školstve, ale zároveň navrhuje opatrenia na jeho modernizáciu. Na podujatí sa zúčastnilo približne 50 hostí. Išlo o zástupcov ZMOS-u, Únie miest, INEKO, Inštitútu zamestnanosti, K-8, SK-8, Klubu 500, školských odborárov, vysokoškolskej a študentskej reprezentácie a zástupcov rôznych zväzov, ktoré pôsobia v rámci nášho hospodárstva.
     Podľa ministra Dušana Čaploviča „dnešné stretnutie nie je len dôkazom toho, že sa nebránime vecnej diskusii, ale doslova ju podporujeme, lebo je nesmierne potrebná. Aj preto nebolo toto stretnutie posledným. Výsledkom dnešnej všeobecnej zhody je ďalšie podobné stretnutie, ktorému budú predchádzať rokovania v pracovných skupinách a tiež na úrovni Rady pre systémové zmeny v školstve a na úrovni školskej štvorpartity."
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webe zverejnilo celú Správu o stave školstva a na pripomienky zriadilo špeciálnu e-mailovú adresu: sprava2013@minedu.sk

 
Minister školstva Dušan Čaplovič, generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl Peter Plavčan a generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva Zdenko Krajčír.
Minister školstva Dušan Čaplovič, generálny ria...
Minister školstva Dušan Čaplovič na tlačovej konferencii po prvej diskusii k Sprave o stave školstva na Slovensku.
Minister školstva Dušan Čaplovič na tlačovej ko...