» Celoživotné vzdelávanie » Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

14.05.2015
     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje v dňoch 18. a 19. mája 2015 medzinárodnú konferenciu Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa realizuje v rámci ná...
Slovensko prepojí svoje kvalifikácie s Európou

Slovensko prepojí svoje kvalifikácie s Európou

02.04.2015
     Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá dokončuje svoj Národný kvalifikačný rámec. Ten prepojí naše kvalifikácie na Európsky kvalifikačný rámec a umožní tak ľahšie uznávanie kvalifik...
Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

06.03.2015
     Spolu 40 pilotných modulových vzdelávacích programov z 10 odvetví hospodárstva ponúka Národný ústav celoživotného vzdelávania zájemcom o ďalšie vzdelávanie. Súčasťou projektu budú aj konfer...
Dospelí budú mať viac príležitostí na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo

Dospelí budú mať viac príležitostí na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo

27.02.2015
     Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), v ktorom vzniklo 40 modulových vzdelávacích programov v oblasti priemy...
Diskusia k jednotnému systému celoživotného poradenstva

Diskusia k jednotnému systému celoživotného poradenstva

05.12.2014
     V poradí už tretie zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo sa uskutoční v utorok, 9. decembra 2014 o 14:00 hod. v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4...
Rekvalifikácie lákajú Slovákov čoraz viac

Rekvalifikácie lákajú Slovákov čoraz viac

06.11.2014
     Záujem Slovákov o rekvalifikácie rastie, aj keď si musia rekvalifikačné kurzy financovať väčšinou sami. Aj takéto závery zistil prieskum, ktorý zrealizoval Štátny inštitút odborného vzdeláv...
Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

Národná rada pre vzdelávanie a kvalifikácie

24.07.2014
     Národný projekt Tvorba národnej sústavy kvalifikácií významne napreduje, o čom svedčí splnenie ďalšej čiastkovej úlohy - vytvorenie Národnej rady pre vzdelávanie a kvalifikácie (NRVK).   ...
Školy spolupracujú so zahraničím

Školy spolupracujú so zahraničím

17.06.2014
     V rámci európskeho programu celoživotného vzdelávania Life Long Learning sa slovenské školy už tradične zapájajú do spolupráce so zahraničnými partnermi cez projekt eTwinning. Tento program...
Ministri školstva a práce podpísali memorandum o spolupráci

Ministri školstva a práce podpísali memorandum o spolupráci

16.05.2014
     Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísali memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní systémových zmien v...
Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

Monitorujeme vzdelávacie potreby a kvalitu vzdelávacích inštitúcií

23.04.2014
     Rezort školstva prostredníctvom Národného ústavu celoživotného vzdelávania  realizuje monitorovanie vzdelávacích potrieb a prieskum kvality vzdelávacích inštitúcií v Slovenskej republike. V...
« 1 2 3 4 5 6 »