» Aktuality » Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o vzdelávaní starších

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o vzdelávaní starších

22.05.2017
Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o vzdelávaní starších
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa v bratislavskom Primaciálnom paláci v piatok 19. mája 2017 zúčastnila na medzinárodnej konferencii na tému „Rovnaké vzdelávacie možnosti pre starších“.
     Konferencia Medzinárodnej asociácie univerzít tretieho veku (AIUTA) sa konala pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana a rektora Univerzity Komenského Karola Mičietu. Podujatie bolo zároveň súčasťou 100-tého zasadnutia správnej rady AIUTA.
     Pani štátna tajomníčka v úvode svojho príhovoru zdôraznila úsilie ministerstva o zvýšenie kvality vzdelávacích programov, ako aj rozvoja možností aktívnej účasti starších ľudí na živote spoločnosti. Taktiež podotkla, že v súčasnosti kladie rezort školstva dôraz predovšetkým na rozvoj digitálnej a finančnej gramotnosti staršej generácie. Toto úsilie je pritom výsledkom spolupráce medzi viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy.
     V závere svojho vystúpenia pani štátna tajomníčka vyzdvihla nielen vzdelávaciu úlohu univerzít tretieho veku, ale aj nemenej dôležitú interpersonálnu rovinu vo forme nadväzovania nových sociálnych väzieb, ktoré starším ľuďom často chýbajú. Poďakovala tiež univerzitám a vysokoškolským pedagógom, ktorí si vo svojom pracovnom programe nájdu čas aj na rozvoj celoživotného vzdelávania starších ľudí.

Foto: CĎV UK