» Aktuality » Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia

Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia

09.10.2017
Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia
      Už 17. ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku začína tento pondelok a potrvá až do 15. októbra 2017. Séria konferencií, prednášok, seminárov, dní otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť sa uskutoční s cieľom popularizovať celoživotné učenie a jeho význam.
     Týždeň celoživotného učenia podporuje aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a hlavným koordinátorom podujatia je Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.
     Širokú škálu bezplatných podujatí pre verejnosť doplnia viaceré aktivity odborného charakteru ako napríklad konferencie Učiace sa mestá (11. 10. Bardejov, 12. 10. Banská Štiavnica, 13. 10. Bratislava) súvisiace s Agendou 2030 a stratégiou UNESCO Learning Cities. Sériu zaujímavých workshopov a sprievodných podujatí realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže pod názvom IUVENTA – neformálne k úspechu mladých (13. 10. Bratislava).
     V rámci záverečnej konferencie Týždňa celoživotného učenia (13. 10. Primaciálny palác, Bratislava), sa očakáva podnetná diskusia za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej, generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michala Bartóka, ako aj viacerých spoluautorov reformného materiálu Učiace sa Slovensko.
     Okrem domácich organizácií sa do Týždňa celoživotného učenia zapoja aj zahraničné subjekty. Aktívnu účasť prisľúbili UNESCO, Európska komisia či Európska asociácia pre vzdelávanie dospelých. Nad aktuálnym ročníkom taktiež prevzala záštitu Slovenská komisia pre UNESCO.
     Zapojené organizácie a harmonogram jednotlivých podujatí je možné sledovať na webovej stránke www.tcu.sk.