» Aktuality » V Bratislave rokovali odborníci o celoživotnom vzdelávaní

V Bratislave rokovali odborníci o celoživotnom vzdelávaní

22.09.2017
V Bratislave rokovali odborníci o celoživotnom vzdelávaní
     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Bratislave 21. septembra 2017 konala medzinárodná konferencia na tému vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva. Podujatie s názvom Vzdelávanie dospelých a celoživotné poradenstvo – problémy a riešenia organizoval Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho program vzdelávania dospelých
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom otváracom príhovore vychádzala z analýzy dát výskumu Hodnotenia kompetencií dospelých (PIAAC), kde špecifická oblasť otázok bola zameraná na využitie zručností v pracovnom prostredí. Z výskumu vyplýva, že na Slovensku bude až 33 % súčasných pracovných pozícií ohrozených v blízkej budúcnosti automatizáciou.    
     „Preto je nesmierne dôležité, aby vzdelávacie inštitúcie hľadali cesty, ako pracovnú silu pripraviť na nové povolania a zároveň rozvíjať spôsoby rekvalifikácie, vyplývajúce z rizika straty zamestnania v dôsledku zániku niektorých povolaní,“ zdôraznila štátna tajomníčka.
     Systém formálneho vzdelávania podľa nej dnes predstavuje pevné základy, avšak ako taký nie je naďalej schopný dostatočne pružne reagovať na rýchle zmeny v  spoločnosti. Na východiskách formálneho vzdelávania je preto potrebné ďalej stavať a predovšetkým ich ustavične dopĺňať.
     „Túto schopnosť flexibilne reagovať na neustále sa meniace požiadavky nielen trhu práce, ale aj spoločnosti ako celku, má práve neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa,“ dodala Oľga Nachtmannová.