» Aktuality » Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania

Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania

08.11.2013
Minister školstva Dušan Čaplovič podpísal Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu so zástupcami Národného ústavu celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) a stavovských a odborových organizácií podpísal v piatok 8. novembra 2013 v Bratislave Memorandum o spolupráci pri rozvoji ďalšieho vzdelávania.
     "Dnešným dňom nastupuje ďalšia etapa v oblast formálneho a neformálneho vzdelávania smerujúca k spolupráci zamestnávateľských zväzov a organizácii rezortu školstva," konštatoval pri podpise memoranda minister Dušan Čaplovič.
      Dokument by mal podporiť spoluprácu zainteresovaných strán pri rozvoji ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Jeho cieľom je zvýšenie účasti dospelých na tomto type vzdelávania a zvyšovanie povedomia dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho vzdelávania ako súčasti celoživotného vzdelávania. Takisto by mal priniesť širšiu podporu stredných odborných škôl pri realizácii vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania.