Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Dnes sa začína Týždeň celoživotného učenia

      Už 17. ročník podujatia Týždeň celoživotného učenia sa na Slovensku začína tento pondelok a potrvá až do 15. októbra 2017. Séria konferencií, prednášok, seminárov, dní otvorených dverí, uk…

V Bratislave rokovali odborníci o celoživotnom vzdelávaní

     Za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa v Bratislave 21. septembra 2017 konala medzinárodná konferencia na tému vzdelávania dospe…

V Bratislave sa uskutoční medzinárodná konferencia o vzdelávaní dospelých

     Národný ústav celoživotného vzdelávania ako národný koordinátor pre implementáciu Európskeho programu vzdelávania dospelých Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu „Vzdelávanie dospelých a c…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o celoživotnom vzdelávaní

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová včera, 18. júla 2017, vystúpila na záverečnej konferencii projektu SAGA for VET, ktorá sa konala pod názvom Perspektívy celoživotného vzdelávania.     …

Školenie školiteľov v oblasti vzdelávania k ľudským právam s mladými ľuďmi (TOTHRE 2017)

Miesto konania: on-line, Budapešť Kurz bude pozostávať z troch fáz: • 1. fáza: e-learningové vzdelávanie (23. jún - 31. júl a september 2017) • 2. fáza: rezidenčný tréningový semi…

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vystúpila na konferencii o vzdelávaní starších

     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa v bratislavskom Primaciálnom paláci v piatok 19. mája 2017 zúčastnila na medzinárodnej konferencii na tému „Rovnaké vzdelávacie možnosti pre starších“…

Informačné semináre k výzve NedisKVALIFIKUJ SA!

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na podporu celoživotného vzdelávania v rámci operačného programu Ľudské zdroje (O…

Poradenstvo ako základný pilier kariéry

     Štátny tajomník Peter Krajňák odštartoval 30. septembra 2016 sériu návštev Poradenských centier pre dospelých, aby sa oboznámil s prácou tútorov - poradcov.      Poradenské centrá pre do…

V Bratislave ocenili najlepšie projekty jazykového vzdelávania

     Už v poradí 14. ročník súťaže Európska značka pre jazyky zavŕšili dnes v Bratislave slávnostným vyhodnotením a ocenením víťazov. Odborná komisia tento rok vybrala spomedzi 22 prihlásených p…

Účastníci projektu „Poznaj svoju minulosť a nezabudni“ navštívili ministra Plavčana

   Skupina mladých hendikepovaných ľudí, ktorí pred nedávnom absolvovali, ako sami tvrdia, cestu za poznaním, sa v uplynulých dňoch prišli osobne poďakovať ministrovi školstva, vedy, výskumu a š…

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku