Financovanie športu v roku 2018

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2018
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2018

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2018:

Príspevok uznanému športu (§ 68 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Usmernenie
Formulár Žiadosť
Formulár Registre
Výpočet príspevkov uznaným športom na rok 2018 (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Výpočet smerných súm z roku 2017, z ktorých sa počíta ochranný limit pre nárast alebo pokles podielov športov pre rok 2018 (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Manuál k súboru na výpočer podielov uznaným športom

Príspevok športovcom top tímu (§ 75 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevky športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu
Kritériá pre poskytovanie príspevku športovcom zaradených do zoznamu športovcov Top tímu

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok pre SOV na rok 2018 je 1 118 997 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou).

Príspevok na šport zdravotne postihnutých (§ 75 ods. 3 písm. c) zákona č. 440/2015 Z. z.)
Príspevok na šport zdravotne postihnutých na rok 2018 je 1 958 245 eur (SCHVÁLENÝ p. ministerkou) v zložení:
- činnosť Slovenského paralympijského výboru v sume 1 036 023 eur
- činnosť Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov v sume 467 144 eur
- činnosť Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov v sume 39 165 eur
- činnosť Špeciálnych olympiád Slovensko v sume 296 000 eur
- činosť Deaflympijského výboru Slovenska v sume 119 913 eur
SPOLU: 1 958 245 eur

Príspevok Slovenskému olympijskému výboru a Slovenskému paralympijskému výboru (§ 75 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 440/2015 Z. z.) (odmeny za výsledky na ZOH a ZPH 2018)
Príspevok Slovenskému olympijskému výboru a Slovenskému paralympijskému výboru

Výzva na poskytnutie dotácie F-2018-DOT01 (§ 70 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z.)
(otvorená od 18.12.2017 do 31.01.2018)

Text výzvy
Formulár žiadosti
Rozhodnutie p. ministerky:
Účel 01 (neuznané športy - podľa výzvy bola dotácia určená výpočtom)
Účel 02 (organizovanie podujatí - podľa výzvy bola dotácia navrhnutá komisiou: pp. Csáderová, Holeša, Fisterová, Ferenčáková, Gerhátová)
Účel 03 (školský a vysokoškolský šport a šport pre všetkých- podľa výzvy bola dotácia navrhnutá komisiou: pp. Kohút, Hanuška, Čambal, Fisterová, Gerhátová)
Účel 04 (značenie turistických trás - podľa výzvy bola dotácia určená výpočtom)
Účel 05 (odmeny športovcom a trénerom - podľa výzvy bola dotácia určená výpočtom)
Účel 06 (pridaná hodnota v popularizácii športu - podľa výzvy bola dotácia navrhnutá komisiou: pp. Plšková, Surmajová, Machajdík, Fisterová, Gerhátová)

Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. c) - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami)
Majstrovstvá Európy v bedmintone nepočujúcich seniorov a mládeže (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na podporu zdravotne postihnutých športovcov- Deaflympijský výbor Slovenska a Slovenský paralympijský výbor (SCHVÁLENÝ p. ministerkou)
Príspevok na národný športový projekt - plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami

Príspevok na národný športový projekt (§ 75 ods. 2 písm. b) - účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) tretieho bodu vrátane prípravy na túto súťaž)
Príspevok na účasť na významnej súťaži (SCHVÁLENÝ p. ministrkou)

Skočiť na začiatok stránky