Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2022

Rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2022 vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií VVŠ na rok 2022.

Ministerstvo predložilo návrh rozpisu dotácií orgánom reprezentácie (Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl a Slovenská rektorská konferencia) na vyjadrenie do 14. 1. 2022. Následne vypracovalo konečné znenie metodiky a rozpisu na rok 2022.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky