27.12.2018 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - "Vysoká škola pre prax" - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 - VÝZVA JE ZRUŠENÁ!


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Vysoká škola pre prax“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú:
 • Verejné a štátne vysoké školy v zmysle §2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1
 
1Oprávneným žiadateľom je výlučne vysoká škola. Vysoká škola je oprávnená podať Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre viacero fakúlt, buď v rámci jednej Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, alebo formou viacerých žiadostí.  


Typ výzvy: Otvorená

Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 08.02.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 31.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: 28.02.2020
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 4: 30.03.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, si dovoľuje oznámiť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok, že nateraz neplánuje vyhlásiť ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola tejto výzvy. O prípadnom vyhlásení ďalšieho termínu uzávierky hodnotiaceho kola výzvy bude rezort školstva včas informovať na svojom webovom sídle.

 
 • 19.5.2021 - Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom "Vysoká škola pre prax"
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2, 3 a 4
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č.4
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č. 1, 2 a 3
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č.3
 • 2.4.2020 – Informácia pre žiadateľov k termínom uzávierky hodnotiacich kôl
 • 30.03.2020 – Usmernenie sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ pre prijímateľov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
 • 16.03.2020 - Oznámenie – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR neumožňuje predkladanie Žiadostí o NFP v listinnej podobe osobne až do odvolania
 • 09.03.2020 - Oznámenie o vyhlásení 4. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“
 • 06.03.2020 - Informácia pre žiadateľov k výzve s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“ – 2. hodnotiace kolo
 • 20.01.2020 - Oznámenie o vyhlásení 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 s názvom „Vysoká škola pre prax“
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č.2
 • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE výzvy "Prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe" po uzavretí hodnotiaceho kola č.1
 • 23. 09. 2019 – OZNAM k výzve „Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 – 1. hodnotiace kolo"
 • 12. 07. 2019 – OZNAM k výzve „Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 – 1. hodnotiace kolo"
 • 16. 04. 2019 – USMERNENIE č. 1 k výzve „Vysoká škola pre prax“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02
 • Ministerstvo školstva pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve Vysoká škola pre prax
 • INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVE NA PODPORU PREPOJENIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA S POTREBAMI PRAXE - VYSOKÁ ŠKOLA PRE PRAX
 • Archív
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku