Národné projekty

 • 16.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2021/NP/1.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na stredných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"
 • 16.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces na druhom stupni základných škôl vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania"
 • 02.07.2021 - Vyzvanie OPLZ-PO8/2021/NP/8.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Posilnenie regionálneho riadenia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy smerom k zlepšeniu kvality, atraktivity a vyššej orientácii na trh práce v Banskobystrickom kraji "
 • 03.09.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-04 pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov" (TEACHERS)
 • 31.05.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03 pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“
 • 31.05.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“
 • 28.02.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.2.1-01 pre národný projekt s názvom „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“
 • 14.02.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS) - VYZVANIE JE ZRUŠENÉ!
 • 23.08.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05 pre národný projekt s názvom „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "
 • 25.04.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-04 pre národný projekt s názvom „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“
 • 15.03.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01 pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR
 • 27.7.2018 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2018/NP/1.4.1-01 pre národný projekt Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)
 • 13.12.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie
 • 2.12.2016 - USMERNENIE č. 1 pre žiadateľov k vyzvaniu na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok k národnému projektu Škola otvorená všetkým
 • 05.10.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1-02 pre národný projekt Škola otvorená všetkým
 • 29.07.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.2.1-01 pre národný projekt Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy
 • Zoznam schválených žiadostí o NFP
 • Identifikované synergie a komplementarity
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku