Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Vzdelávanie pre oblasť IT reaguje na aktuálne trendy, vysokoškoláci majú v ponuke nové predmety

03.03.2020 -      Vysokoškoláci s ambíciou uplatniť sa v IT sektore majú možnosť využiť nové a inovované predmety. Vďaka činnosti takzvaného Kompetenčného centra pre vzdelávanie na vysokých školách si môžu zvol…

Reakcia ministerstva školstva na klamlivé vyhlásenie strán PS a Spolu

08.01.2020 -       Páni Šucha a Hipš účelovo klamú, že SNS a ministerka Lubyová minuli 37 mil. eur netransparentne a nehospodárne. Pravdou je, že v projekte sa neminul ešte ani jeden cent, ide len o budúce čerp…

Pokračuje podpora akademickej komunity pri prenose výsledkov výskumu a vývoja do praxe

05.12.2019 -        Podpora slovenských vedcov v oblasti transferu technológií bude pokračovať. V súčasnosti sa pripravuje druhá etapa národného projektu zameraného na aplikáciu vedeckých poznatkov v praxi. Ved…

Národný projekt Škola otvorená všetkým po troch rokoch končí

29.11.2019 -      Po troch rokoch ukončilo svoje pôsobenie v národnom projekte Škola otvorená všetkým (ŠOV) 50 materských a 130 základných škôl. Počas trvania projektu učitelia a odborní zamestnanci spoločným ú…

Neziskové organizácie prejavili veľký záujem o výzvu zameranú na zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov

31.10.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uzavrelo prvé hodnotiace kolo výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov pre mimovládne neziskové organizácie pod názvom „Podpora z…

Učitelia sa dozvedia viac o tom, ako učiť prírodovedné a technické predmety atraktívnejšie

17.10.2019 -      Aktuálne trendy vo vyučovaní informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov v spojení s kybernetickou bezpečnosťou a digitálnymi technológiami sú výzvou pre učiteľov stredných…

Rezort školstva zverejnil metodickú pomôcku pre žiadateľov o NFP

11.10.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom síd…

Výskumná agentúra vyhlásila výzvu na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry

19.09.2019 -      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu systémovej vere…

Súťaž pre študentov stredných škôl - vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)

10.09.2019 -      Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) vyhlasuje súťaž pre všetkých študentov stredných škôl o vytvorenie loga národného projektu Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetenci…

Stredné školy môžu s pomocou eurofondov zlepšiť svoje prepojenie s praxou

04.09.2019 -      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo v rámci prioritnej osi 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje výzvu na predkladanie projektov určenú pre stredné školy na po…
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku