14.02.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS) - VYZVANIE JE ZRUŠENÉ!

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov“  (TEACHERS)

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01.

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum ako štátna rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 16.04.2020 
(termín je posunutý na 30.7.2020)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje, pre prioritnú os 1 Vzdelávanie, oznamuje, že v nadväznosti na aktuálnu spoločenskú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19, posúva dátum uzávierky vyzvania OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt „Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS), z pôvodného termínu 16.04.2020 na 30.07.2020.


 
  • 03.09.2020 - INFORMÁCIA O ZRUŠENÍ VYZVANIA na predkladanie žiadosti o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-01 pre národný projekt Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS)
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku