13.12.2016 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03 pre národný projekt IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia- vzdelávanie pre 21. storočie“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2016/NP/1.1.1/1.3.1-03

Oprávnený žiadateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 13.02.2017

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky